Dåliga kostvanor kopplas till var femte dödsfall

Hos får du goda kunskaper och djupa insikter i om vilken kost som inflammerar och vilken som stärker oss. För mer info, kontakta Ewa Ryttegård, ewa@cellbalansvarmdo.se .

https://www.svd.se/studie-var-femte-dodsfall-kopplas-till-daliga-matvanor?utm_source=SvDNYH1D&utm_medium=email&utm_campaign=2019-04-05